Man lyderystė – tai gebėjimas nulemti prasmingus pokyčius

Ivo Matser
ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto vykdomasis direktorius

Šiaurietiška lyderystė

Šiandieninis pasaulis tapo toks susietas, kad jo iššūkius gali įveikti tik lyderis, kuris yra daugiskaita.

Ateities lyderio galia – tai jo dėka galią įgiję, kuriantys žmonės. Juos sutelkia šiaurietiškas lyderis – atviras, besidalijantis, žmonių susijungimą ir bendradarbiavimą skatinantis, bendrą gerovę ir viziją kuriantis vadovas.

Šiaurietiškos lyderystės principais grindžiamos ISM Vadovų magistrantūros studijos padeda kurti ateities lyderių bendruomenę – šią studijų programą jau baigė 1358 vadovai. ISM Vadovų magistrantūros studijų modelis parengtas pagal BI Norwegian Business School studijas, pagrįstas skandinaviškais akademiniais mokymo principais ir praktine verslo patirtimi.

Strategija nėra tik dokumentas.

Apie strategijas, jų kūrimą, įgyvendinimą ir valdymą, kalbamės su „Strateginio valdymo“ modulio vadovu, patyrusiu strateginio valdymo ekspertu Benu Adomavičiumi.

Skaityti daugiau

Drąsa klysti ir veikti drauge.

Pokalbis apie organizacijos psichologiją su ISM vadovų magistrantūros studijų „Taikomosios organizacijos psichologija“ modulio vadove Margarita Pilkiene.

Skaityti daugiau
Margarita Pilkiene
Ugnius Savickas ISM Organizacijų konsultavimas

Kas lemia pokyčių versle sėkmę?

Organizacijų konsultavimo modulio vadovas Ugnius Savickas teigia, jog kompleksinis žvilgsnis į organizacijos veiklą ir valdymą versle padeda išvengti klaidų, galinčių sugriauti puikią įžvalgą ar idėją.

Skaityti daugiau

Valdyti projektus naudingai.

Apie projektinę veiklą organizacijose kalbamės su ISM vadybos ir ekonomikos universiteto rektoriumi, doc. dr. Alfredu Chmieliausku, turinčiu unikalią projektų valdymo patirtį ir vadovaujančiu ISM Vadovų magistantūros studijų projektų valdymo moduliui.

Skaityti daugiau

Mes skaitome

Ko vadovai gali pasimokyti iš žymiausių dirigentų?

Prieš išgaudamas kūrinio harmoniją turi išgirsti kiekvieną savo muzikantą. Įsiklausymas – vienas svarbiausių šiaurietiškos lyderystės principų. Pažiūrėkite iki galo – jus nustebins paskutiniojo dirigento susiliejimas su orkestru!

#nordic_leadership #managers #managing #people #executive_studies

Kuo skiriasi lyderiai skirtinguose planetos kampeliuose?

Josh Bershin Forbes parašė apie lyderystės skirtumus, išskirdami šiaurietiškus lyderius kaip pokyčių ambasadorius, skiriančius daug dėmesio planavimui, strategijai ir komunikacijai, o taip pat – bendrai gerovei.

Skaityti daugiau

#siaurietiska_lyderyste #lyderis #vadovai #vadovu_magistrantura

„Kai kas nors kitam aiškina, kaip ką daryti, man tai – ne lyderystė, o nurodinėjimas.“

Ivo MatserISM vadybos ir ekonomikos universiteto vykdomasis direktorius