Apie šiaurietišką lyderystę

Šiandieninis pasaulis tapo toks susietas, kad jo iššūkius gali įveikti tik lyderis, kuris yra daugiskaita. Ateities lyderio galia – tai jo dėka galią įgijusių, kuriančių žmonių jėga. Šią jėgą interneto filosofas Alexanderis Bardas pavadino “herojiška bendruomene” (The Heroic Crowd), kurią sudaro ateitį matančių ir ją kuriančių žmonių grupė. Ir ją suburti padeda šiaurietiškas lyderis – atviras, besidalijantis, žmonių susijungimą ir bendradarbiavimą skatinantis, bendrą gerovę ir viziją kuriantis vadovas.

Šiaurietiškos lyderystės  principai – lygių galimybių, atvirumo, bendros vizijos, atsakomybės ir gerovės – išskiria Šiaurės Europos šalis tarp sėkmingiausiai besitvarkančiųjų su šiandieninio pasaulio iššūkiais ir jų sparčia kaita. Pasaulį keičiančius sprendimus kuria gebėjimas įžvelgti tikrą potencialą, sparčiai juo dalintis ir pradėti įgyvendinti – juos kuria lyderystės energiją perduodantis šiaurietiškas lyderis.

Šiaurietiškos lyderystės principais grindžiamos ISM Vadovų magistrantūros studijos padeda kurti ateities lyderių bendruomenę – šią studijų programą jau baigė 1358 vadovai. ISM Vadovų magistrantūros studijų modelis parengtas pagal BI Norwegian Business School studijas, pagrįstas skandinaviškais akademiniais mokymo principais ir praktine verslo patirtimi.