Valdyti projektus naudingai

Apie projektinę veiklą organizacijose kalbamės su ISM vadybos ir ekonomikos universiteto docentu dr. Alfredu Chmieliausku, turinčiu unikalią projektų valdymo patirtį ir vadovaujančiu vadovų magistantūros studijų projektų valdymo moduliui.

 

– Efektyvus projektų valdymas aktualus ir aukščiausiems, ir padalinių, ir projektų vadovams. Kokių žinių ir patirties į vadovų magistrantūros projektų valdymo modulį ateina semtis šiuolaikiniai vadovai?

– Vieni ateina konkrečiai žinodami, kokias projektų valdymo žinias norėtų pagilinti, kiti ieško naujų žinių, patirties ar įkvėpimo. Projektinė veikla atneša į organizaciją naujų, papildomų vaidmenų ir su jais susijusių pokyčių bei iššūkių:

  • aukščiausio lygio vadovams prireikia konstruktyvaus projektinės veiklos ir organizacijos strategijos integravimo;
  • padalinių vadovams – efektyvaus jiems pavaldžių išteklių naudojimo ir padalinių tikslų derinimo su projektinės veiklos tikslais;
  • projektų valdymo tarnybų  vadovams ir procesų savininkams – organizacijos projektų valdymo proceso, projektinės veiklos vaidmenų ir atsakomybių apibrėžimo;
  • projektų savininkams ir produktų bei paslaugų vadovams – projektų peržiūros ir kontrolės priemonių diegimo;
  • projektų vadovams ir projektų komandų nariams – tarptautiniais  standartais apibrėžiamų asmeninių projektų valdymo kompetencijų formavimo.

Taigi šiame modulyje kiekvienas ras, ko konkrečiai jam reikia. Juolab kad modulio lektoriais tikrai galime didžiuotis. Visi jie – patyrę projektų valdymo ekspertai, konsultuojantys Lietuvos ir užsienio organizacijas ir dalyvaujantys tarptautiniuose šios srities plėtros procesuose. Lektorių komandoje – aiškinamojo projektų valdymo terminų žodyno autorius, taip pat ir du pirmieji Tarptautinės projektų valdymo asociacijos (IPMA)  projektų vertintojai, kuriems suteikta teisė atestuoti projektų vadovus Lietuvoje pagal 4 lygių IPMA modelį.

Į šiuolaikines praktikas ir tarptautinius standartus orientuotas modulio turinys ir mokymo metodai kuria vertę visiems organizacijos projektinės veiklos dalyviams.

– Kaip vertinate šiuolaikinių organizacijų projektų valdymo brandą? Kokias matytumėte pasaulines tendencijas ir mūsų organizacijų perspektyvas šioje srityje?

– Modulio lektoriai jau dešimt metų atlieka Lietuvos projektinių organizacijų brandos tyrimus. Stebime ir fiksuojame objektyvius pokyčius. Rezultatai rodo, kad per šį laikotarpį projektų valdymo branda tose organizacijose, kuriose projektinė veikla yra pagrindinis naujų paslaugų ir produktų kūrimo būdas, pakilo vidutiniškai vienu lygiu (pagal penkių brandos lygių skalę). Galima pagrįstai tvirtinti, kad pastaruoju metu organizacijų pastangos labiausiai nukreiptos į projektų valdymo proceso standartizavimą. Kita labai svarbi kryptis – projektinės veiklos integravimas siekiant strateginių tikslų (pvz., naudojant pagrindinius veiklos rodiklius). Tai yra pasaulinė tendencija, ir šiuo požiūriu Lietuvos organizacijų iššūkiai nėra unikalūs. Trumpėjant paslaugų ir produktų gyvavimo ciklui, projektų valdymo tobulinimas tampa neišvengiamas.

– Kaip Jūsų projektų valdymo modulis susijęs su šiaurietiškos lyderystės koncepcija?

– Dabartinio projektų valdymo modulio istorinės šaknys siekia 2000 m., kai pradėjome jį kurti kartu su dviem iškiliausiais to meto šios srities Norvegijos specialistais Erlingu Andersenu ir Sveinu Arne Jessenu. Projektų valdymo pasaulyje jie buvo garsūs savo reikšmingu „šiaurietišku“ indėliu. Andersenas pirmasis ištyrė ir aprašė projektinių organizacijų struktūrų įvairovę, o Jessenas užsitikrino pasaulinę šlovę, kai suskirstė ir sugrupavo skirtingas tautas pagal jų kultūrinę atitiktį projektinei veiklai. Nuo to laiko pagrindinės anuometinės jų abiejų publikacijos tapo pasauline projektų valdymo klasika. Na, o mūsų modulis, jau pradžioje turėjęs išskirtinę galimybę pasinaudoti tuo, augo ir keitėsi, atsižvelgdamas į anksčiau minėtas pasaulines šios srities raidos tendencijas ir besikeičiančius organizacijų plėtros poreikius. Modulis išlaikė šiaurietišką požiūrį. Dabar norvegiškajai mokyklai atstovauja jame dėstantis kitas BI Norwegian Business School atstovas Ralfas Muelleris, kuris neabejotinai priklauso šių dienų pasauliniam projektų valdymo ekspertų elitui.

Aš labai džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad šiame modulyje su savo magistrantais galime dalytis išskirtinėmis projektų valdymo žiniomis ir praktika, analizuoti šalies organizacijų raidą, pritaikyti mokslo žinias ir naujausių pasaulinių krypčių akcentus. Kai magistrantai sako, kad po šio modulio užsikrėtė projektinio mąstymo virusu ir žada jį skeisti savo bendrovėse, aš matau didelę vertę ir naudą kuriantį tikrąjį mokslo ir verslo, žinių ir praktikos, tarptautinį ir lokalų  bendradarbiavimą.